Sloboda a demokracia
jednota a solidarita

Vítam vás na stránkach nášho Občianskeho združenia Kubánci vo svete za demokraciu  a slobodu. Bude nám cťou, ak sa zoznámite s našimi myšlienkami, túžbami, životnými osudmi. Vítame vás vo svete ľudí, ktorí milujú Kubu.
José Martí

„Kuba nás spája, je osudom i žrebom. Dýchame ňou i v dome cudzincovom“.

José Martí

Príhovor
predsedu správnej rady

Milý návštevník/ka,

dovoľ mi, srdečne Ťa privítať na stránke nášho Občianskeho združenia  Kubánci vo svete za demokraciu  a slobodu. /ďalej len OZ/.

Som rodený Kubánec, ktorý mal výnimočné šťastie, keď mu Castrov režim začiatkom 80. rokov umožnil  v rámci medzištátnej dohody o kultúrnej výmene medzi SR a Kubou, pracovnú stáž v bývalom Československu. Počas môjho pobytu došlo v r. 1989 k významným politicko-spoločenským aj hospodárskym zmenám. Skončila sa vláda jednej strany, padol socializmus, krajina sa pokojnou cestou rozdelila na dva samostatné štáty, obyvateľom sa otvorili dvere k nastoleniu demokracie. Tento dejinný prelomový zvrat, som v tej dobe  ako mladý človek, cudzinec,  vnímal obzvlášť citlivo a s pochopiteľnými obavami.
Predseda správnej rady

„Vďačnosť zaslúži si ten, kto vidí zlo, označí ho a zápasí proti nemu“.

José Martí

Náš blog

Radi sa s vami podelíme o naše príbehy, názory, myšlienky. Vstúpte do nášho sveta plného nádeje
viery a odhodlania.

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej

...

Dovoľte mi srdečne Vás privítať na stránke OZ Kubánci vo svete za demokraciu a slobodu /KSDS/. Ako je už z názvu zrejmé, hlavným cieľom nášho OZ je spájať Kubáncov a ich rodinných príslušníkov

...

S úprimným nadšením som uvítal ponuku pána Péreza na založenie OZ na Slovensku. Nepochybne je to pre nás Kubáncov žijúcich v SR, dobrý a potrebný krok. Prvok organizovanosti v akomkoľvek ľudskom

...

OZ Kubánci vo svete za slobodu a demokraciu, kde patrím medzi zakladajúcich členov, považujem za ojedinelú šancu pre všetkých pokrokovo zmýšľajúcich Kubáncov na Slovensku, aby aj oni v prospech

...

Potešila ma správa od p. Peréza, aby som sa stal členom tímu, ktorý pripravoval založenie OZ. Na Slovensku žijem a pracujem od roku 2014. Moja žena je Slovenka a máme 3 deti. Keďže bývame na

...

S veľkým uspokojením som uvítal existenciu OZ Kubánci za slobodu a demokraciu. Od členstva v komunite ľudí, ktorých spája nielen spoločný osud emigranta, ale predovšetkým  názorová  blízkosť,

...
Ďalšie články

Staňte sa jedným z nás

Vrele uvítame všetkých, ktorých srdce stále bije pre Kubu, 
hoci nedobrovoľne žijú na opačnej strane sveta
logo Kubánci vo svete

OZ Kubánci vo svete za demokraciu a slobodu
Partizánska cesta 580/19
97401 Banská Bystrica
vmperez.lopez53@gmail.com

© OZ Kubánci vo svete za demokraciu a slobodu 2022.